Tel 93 570 71 54 – 653 811887 
Xavier Conesa Lapena
Psicòleg i sexòleg. El 1990 fundà el Centre de Psicologia Aplicada a Mollet del Vallès
 entitat dedicada als tractaments psicològics en adults,adolescents i nens. Compatibilitzà
aquestes
tasques amb les teràpies de parella i disfuncions sexuals masculines i femenínes,
 establint col.laboracions amb institucions dedicades a la salut mental,especialment
 de la comarca del Vallès. Posteriorment, posa en funcionament l’Institut Superior
d’Estudis Sexològics (I.S.E.S.) a Barcelona, dedicat a la docència de la sexologia:
postgraus, masters i cursos específics reconeguts d’Interès Sanitari pel Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya. L’Institut manté conveni de col.laboració amb
la Universitat de BarcelonaUniversitat de Girona,Universitat Ramon Llull i
Universitat Oberta de Catalunya i
Centre d’Estudis Universitaris de California, Illinois
Tutor de pràctiques externes de la Facultat de Psicologia (UB) de la Universitat de Barcelona
des de l’any 1.999
L’any 1997 es va especialitzar en els tractaments específics per a la depressió a través de la luminoteràpia, essent un dels capdavanters en la investigació i implantació d’aquesta teràpia a
 nivell estatal. Informacions al respecte publicada al periòdic El Mundo, articles periodístics a Consumer i al periòdic Público.
Ha estat també coordinador del Grup de Treball de Sexologia del Col.legi Oficial de Psicòlegs
 de Catalunya.
Al llarg de tots aquests anys, ha establert col.laboracions en mitjans escrits, ràdio i televisió
.Enllaços externs
Carme Serrat Bretcha
Llicenciada en Psicologia Col·legiada nº 3.086 Adults i Infantil (Universitat de Barcelona)
Diplomatura de Postgrau en Logopèdia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Certificació per al tractament de la Fundació Catalana del Síndrome de Down.
Diagnòstic i Teràpia Infantil (Institut Mèdic del Desenvolupament Infantil)
Tutora de pràctiques Universitat de Barcelona i Universitat Ramon Llull
Terapeuta Sexual i Familiar
Coordinadora de l’Institut Suparior d’Estudis Sexològics I.S.E.S.
Professora d’Integració Social i Atenció Sociosanitària
Professora de Comunicació alternativa, Atenció a persones amb dependència,
Assessora Psicològica d’escoles bressol.
Assessorament a parells
Tutora de Pràctiques Universitat Oberta de Catalunya
Conferenciant de temes relacionats amb la psicologia infantil.

Els bloquejos emocionals
És freqüent que al llarg de la setmana laboral puguem tenir algun “bloqueig emocional” que
ens impedeixi focalitzar tota la nostra atenció i / o recursos cognitius en la tasca que ens
 ocupa.
Això, que a primera vista sembla trivial, es pot portar una bona ració del nostre temps
 productiu i traduir-se, per tant, en pèrdua econòmica i / o d’oportunitat.
Tant si treballem per compte d’altri com si som treballadors autònoms, no ens interessa
quedar-nos “ancorats” en un bloqueig d’aquest tipus.
Per això insisteixo molt a emprenedors i directius sobre la necessitat de desenvolupar la
 seva intel·ligència emocional; precisament perquè si això passa, sàpiguen “desbloquejar
la situació” abans que arribi a impactar en el seu compte de resultats.
El nostre sistema emocional és molt intel·ligent i captura la nostra atenció, fent emergir
 continguts de memòria implícita a la nostra consciència cada vegada que creu tenir i
nformació significativa per a nosaltres.
Aquesta informació pot provenir d’una valoració automàtica (inconscient) d’una situació experimentada recentment o de l’activació de records més antics.
Si no fem cas, el sistema emocional seguirà insistint amb una freqüència i intensitat que
dependrà del valor o significació que atorguem, en realitat, a aquesta informació.
És el que solem anomenar “preocupació” o “bloqueig emocional”; cosa que ens impedeix “concentrar” en una tasca o activitat concreta i ens predisposa a “rumiar” sobre un fet o
l’anticipació d’aquest.
Si això passa i la nostra atenció és atrapada cop i un altre, desviant-nos de la tasca present,
 és molt més productiu i saludable, tractar de “resoldre” la situació.
Com sortir d’un bloqueig emocional?
Depenent de la “gravetat” de la informació que ens proporciona el nostre cervell emocional,

pot ser que sigui necessari prendre un o diversos dies per poder resoldre el “conflicte”.
Un exemple típic d’això és quan tenim problemes personals de solucionar (relacionats
normalment amb la salut o la família).
Però sense entrar en situacions ia tan crítiques (que en alguns casos podríem necessitar
 ajuda professional), quan es tracta de situacions més “subtils” o menys definides que ens “despisten”, és molt potent:
Canviar a una tasca més senzilla
Fer exercici físic o fer una passejada
Explicar-ho a un company o col·lega
Realitzar una tasca que no necessiti massa recursos cognitius per a la seva realització
ens pot permetre seguir sent productius mentre no puguem dedicar més temps a resoldre
el nostre bloqueig des d’una reflexió més profunda.
L’exercici físic (bicicleta, córrer o, simplement, fer una passejada) també pot resultar molt
eficaç; i si és en contacte amb la natura molt millor (mar o muntanya si el tenim a prop,
 o un parc on hi hagi arbres i aigua).
Una tercera opció que sol funcionar molt bé és quedar amb un company, col·lega o amic
per respirar una mica i parlar de la situació bloquejant. És molt habitual que el simple
 fet d’explicar-serveixi de “catarsi” per alliberar el bloqueig.
I si realitzem qualsevol altre tipus d’acció, hem de tenir molta cura de que aquesta sigui
saludable.
És habitual, per exemple, l’impuls a ingerir aliments d’alt contingut energètic.
A curt termini ens poden donar un moment de benestar, però passats uns minuts ens
sentirem fins i tot pitjor.
I si volem aprofundir en la comprensió de la informació emocional que ens arriba una
vegada i una altra, serà molt útil fer servir la tècnica de modificació de conducta
anomenada “ABC d’Ellis”.
Així podríem arribar a la conclusió que tenim una creença irracional adquirida que
dispara l’emoció que ens “desenfoca”, podent substituir-la per una altra interpretació
més racional i adaptativa de la realitat.
Per descomptat hi ha moltes altres accions a realitzar, però aquí he intentat donar
unes pautes molt senzilles perquè considero que de vegades la qüestió és molt més
simple del que imaginem.
I tu, quines accions realitzes per sortir d’un “bloqueig emocional”?
Les vols compartir amb nosaltres?
Psicólogo Mollet del Vallès

Un pensamiento en “Psicólogo en Mollet del Vallès”

Els Tractaments Psicològics eficaces (TPE) 

  Des de la posada en marxa del moviment de la Psicologia
 basada en l’evidència, disposem d’un bon nombre de protocols 
de tractament que han demostrat ser eficaços i eficients. 
En aquest sentit, mereix subratllar el paper exercit per les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).El nostre 
grup d’investigació ha desenvolupat i validat un seguit
 d’aplicacions basades en TICs que es comenten és aquest
 treball. En concret, tecnologies de realitat virtual, realitat 
augmentada i telepsicologia basada en internet.

En relació a aquestes últimes TIC, hem desenvolupat 

aplicacions de telepsicologiaAltres TICs que han suposat 
una important aportació a l’eficàcia i efectivitat dels 
Una altra aplicació de les TICs més recent, que també pot 
millorar l’eficàcia i efectivitat d’alguns tractaments psicològics
 és la realitat augmentada (RA). La RA és una variació de la
 RV en què s’integren i superposen objectes virtuals en el món
 real. Les escasses aplicacions existents de RA en el camp
 dels tractaments psicològics han estat portades a terme pel
 nostre grup i s’han dirigit al tractament de dues fòbies 
específiques: fòbia a animals petits (aranyes i escarabats) 
i acrofòbia. S’han obtingut resultats preliminars que mostren
 l’eficàcia d’aquest sistema en una sola sessió d’exposició 
intensiva, seguint les directrius proposades per l’equip de OST. 
Per la seva banda, el sistema de RA per a la acrofòbia utilitza
 fotos-navegables immersives i ha demostrat ser capaç d’evocar
 un alt sentit de presència i judici de realitat en persones sense
 por a les altures.Els avenços aconseguits en els TPE estan
 permetent començar a donar respostes a preguntes crucials 
pel que fa als tractaments psicològics: què teràpia, aplicada 
per què terapeuta és més eficaç ?, en quina persona? i ¿en
 quin àmbit de tractament? En diversos protocols de tractaments
 basats en l’evidència, ja es comença a reconèixer la utilitat de 
les TICs per millorar de manera notable aquests tractaments.
 Concretament, en el tractament de les fòbies específiques,
 l’exposició virtual es mostra com una alternativaTPE, 
és la realitat virtual (RV). Des de la seva aparició, una sèrie 
de treballs han demostrat la seva utilitat en el tractament de 
diversos trastorns psicològics, centrant-se molts d’ells en els
 trastorns d’ansietat. Hem dut a terme diferents investigacions 
que han permès avaluar la seva utilitat en el tractament de la 
claustrofòbia, la fòbia a volar, l’acrofòbia, la fòbia a les aranyes,
 el trastorn de pànic i l’agorafòbia, el joc patològic i els trastorns 
alimentaris. Els resultats obtinguts en aquests estudis han 
demostrat la utilitat i eficàcia de l’exposició virtual aplicada en
 el marc de programes de Tractament Cognitiu-Comportamental 
(TCC). No obstant això, no és possible limitar l’ús de la RV 
una mera eina per aplicar l’exposició. També hem desenvolupat
 un programa de RV, denominat “El Món de EMMA”, l’ús va més
 enllà de l’exposició. Es tracta d’un dispositiu adaptable que té 
com a objectiu gestionar les reaccions emocionals dels pacients,
 utilitzant símbols i aspectes totalment personalitzats amb 
l’objectiu de provocar i evocar reaccions emocionals que ajudin
 a aconseguir el processament emocional i, al mateix temps, 
crear un ambient protegit i segur en el qual el pacient pugui 
confrontar els seus temors. que utilitzen procediments d’autoajuda
 i poden ser totalment auto-administrades a través d’Internet per
 al tractament de fòbies específiques, la tele-assistència a gent
 gran o el tractament de l’obesitat infantil. Un d’aquests sistemes
 és “Háblame”, desenvolupat per al tractament de la por a 
parlar en públic, i la característica principal, és l’ús de vídeos 
d’audiències reals per a les sessions d’exposició. Un altre dels desenvolupaments, anomenat “Sense Por”, és un sistema que 
utilitza escenaris de realitat virtual per a les tasques d’exposició
 a través d’Internet a la fòbia als animals petits (paneroles, 
aranyes i ratolins). En la mateixa línia, hem desenvolupat un 
sistema de tele-assistència emocional per a majors, denominat 
“Majordom”, l’objectiu principal és millorar la qualitat de vida 
d’aquest segment de la població. “Majordom” té dos nivells
 d’aplicació: d’una banda, la part lúdica dirigida a millorar la 
integració i la comunicació d’aquestes persones amb altres
 membres de la xarxa del sistema i amb els seus familiars; 
i, de l’altra, la part terapèutica el propòsit és la inducció 
d’emocions positives i l’elicitació de records específics 
positius de la vida de la persona. Un altre dels 
desenvolupaments en la línia de telepsicologia, és el 
sistema “E-tiobe”, que està dirigit a un problema de salut
 que ha augmentat de manera alarmant en els últims anys 
a Espanya ia tot el món: l’obesitat infantil.

“El egoísmo no consiste en vivir como nos parece, sino en exigir que los demás vivan como nos parece a nosotros”
Oscar Wilde

“No puedes parar las olas, pero puedes aprender a surfear”.
Jon Kabat Zinn

“Los que no pueden cambiar sus mentes no pueden cambiar nada”.

George Bernard Shaw

Psicólogo en Mollet del Vallès / Psicòleg a Mollet