Carme Serrat Bretcha i Xavier Conesa Lapena
C/ Gaietà Vinzia, 11-13
MOLLET DEL VALLES
C/ Santa Anna, 26
BARCELONA
Tel 93 570 71 54 - 653 811 887
conesa@gmail.com
                   
    Carme Serrat Bretcha
·         Licenciada en Psicologia Colegiada número 3.086 Adultos e Infantil (Universidad de Barcelona)
·         Diplomatura de Postgrado en Logopedia (Universidad Autonoma de Barcelona)
·         Certificación para el tratamiento de la Fundación Catalana del Sindrome de Down.
·         Diagnostico y Terapia Infantil (Instituto Medico del Desarrollo Infantil)
·         Tutora de practicas Universidad de Barcelona y Universidad Ramon Llull
·         Terapeuta Sexual i Familiar
·         Coordinadora de l’Institut Suparior d’Estudis Sexològics I.S.E.S.
·         Professora d’Integració Social i Atenció Soció Sanitària
.         Professora de Comunicació alternativa, Atenció a persones amb dependencia,
          Assessora Psicològica d’escoles bressol.
          Assessorament a pares
Tutora de Pràctiques Universitat Oberta de Catalunya
Conferenciant de temes relacionats amb la psicologia infantil.

Xavier Conesa Lapena
Psicòleg i sexòleg .El 1990 fundà el Centre de Psicologia Aplicada a Mollet del Vallès entitat 
dedicada
 als tractaments psicològics en adults,adolescents i nens. Compatibilitzà aquestes tasques amb les
 teràpies de parella i disfuncions sexuals masculines i femenínes, establint col.laboracions amb 
institucions dedicades a la salut mental,especialment de la comarca del Vallès. Posteriorment, posa en funcionament l’Institut Superior d’Estudis Sexològics (I.S.E.S.) a Barcelona, dedicat a la docència 
de la sexologia: postgraus, masters i cursos específics reconeguts d’Interès Sanitari pel
 Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L’Institut manté conveni de col.laboració 
Centre d’Estudis Universitaris de California, Illinois
Tutor de pràctiques externes de la Facultat de Psicologia (UB) de la Universitat de Barcelona
 des de l’any 1.999
L’any 1997 es va especialitzar en els tractaments específics per a la depressió a través de la
 luminoteràpia, essent un dels capdavanters en la investigació i implantació d’aquesta teràpia a 
nivell estatal. Informacions al respecte publicada al periòdic El Mundo, articles periodístics a 
Consumer i al periòdic Público.
Ha estat també coordinador del Grup de Treball de Sexologia del Col.legi Oficial de Psicòlegs
 de Catalunya.
Al llarg de tots aquests anys, ha establert col.laboracions en mitjans escrits, ràdio i televisió.
Enllaços externs

  Locució: Gemma Costa, actriu i cantant
                Els 10 problemes més greus entre els adolescents
 Els adolescents són sotmesos a una vertiginosa transformació tant física com
 emocional, el que en la majoria de les vegades els genera innombrables dubtes
 i desviaments a la recerca de la seva identitat.D’aquí l’entusiasme per adoptar 
models diferents, per regla general, el mésallunyat a les referències familiars. 
 

De la mateixa manera, l’emancipació dels seus pares en una etapa en què 
no han assolit la maduresa suficient per fer front als canvis que implica 
l’autonomia, els col · loca en una posició vulnerable als problemes.
Conèixer els problemes més freqüents que s’enfronten en l’adolescència,

 permetrà tant als pares com als mateixos nois a romandre alertes, buscar
 informació i fins i tot ajuda per evitar ser presa d’aquests.
Segons estudis oficials, aquesta és la llista de les amenaces més comunes

 per als joves adolescents.1. Consum d’alcohol. Més del 60% dels joves de
 14 a 20 anys, ingereix alcohol de manera habitual.
2. Iniciació a les drogues. Segons dades del Pla Nacional sobre Drogues, el

 31% dels adolescents ha provat la marihuana.
3. Embarassos no desitjats. La Secretaria de Salut assenyala que la incidència 

d’aquest problema a Mèxic és alta: del 18 al 20% de totes les dones embarassades
 tenen 19 anys o menys.
4. Bullying o assetjament escolar. Aquest fenomen s’ha estès, segons organismes

 privats especialitzats en combatre-ho, fins als nivells més bàsics d’educació, però 
presenta més incidència entre els adolescents.
5. Trastorns de la imatge i l’alimentació. L’anorèxia nerviosa i la bulímia són malalties devastadores que han cobrat una dimensió inaudita entre els joves de tot el món i 

de totes les classes socials, però en un 95% a les dones.
6. Violència i maltractament. Una quarta part de les denúncies presentades per 

dones víctimes de maltractament i violència són de menors de 20 anys.7. 
Problemes derivats del mal ús d’Internet. L’addicció a Internet afecta, sobretot, 
a nois majors.Segons un estudi publicat a “Evidències de Pediatria”, són joves 
que dediquen més de 20 hores setmanals a la web i la utilitzen per jugar “on line”.
8. Sectes i soci addiccions. Les sectes subjecten a servitud i busquen una 
dependència malaltissa del pensament, els afectes i la voluntat. 
Els adolescents solen ser blanc fàcil.
9. Depressió i trastorns emocionals. Responsables del 10,75% de les morts 

d’adolescents.Segons les dades del INEGI, en 1980 es van registrar 672 
suïcidis en joves entre els 15 i 24 anys d’edat, mentre que el 1998 es van
 notificar 2414 casos en el mateix rang d’edat.
10. Accidents de trànsit. Segons les fonts de l’INEGI el 58.48% de les defuncions

 en adolescents són causades per accidents automobilístics.
No permetem que els nostres fills siguin part d’aquestes terribles estadístiques, 

la desinformació dels mateixos pares franqueja la protecció que desitjaríem brindar,
 l’única constant és el canvi i per tant hem de romandre alertes i informats del que
 canviant de l’entorn que envolta als nostres joves , per propiciar ambients segurs 
on ells puguin desenvolupar-se individualment.La literatura científica posa l’accent
 en els adolescents difícils, amb problemes, o amb dificultats. Fins al punt que 
semblaria com si els problemes d’inadaptació social, inestabilitat emocional, 
comportaments violents entre altres característiques fossin una tendència de 
l’edat adolescent.
Apareixen diferents enfocaments sobre els problemes dels adolescents:
1) Uns consideren que en el marc d’un desenvolupament normal s’insereixen

 trastorns greus (Erikson) és a dir els símptomes com a expressió dels 
compartiments d’un psicologia normal.
2) Altres interpreten els símptomes com a manifestació patològica.
3) Per a alguns la noció de símptoma és el resultat d’un judici de dissonància 

(criteri social) i el seu aspecte psicològic s’associa a la relació entre l’individu
 i el seu entorn.
ADOLESCÈNCIA
Definició : Edat que succeeix a la infància, transcorre des que apareixen els 

primers indicis de la pubertat fins al desenvolupament complet del cos .
1 . INTRODUCCIÓ Adolescència , etapa de maduració entre la infantesa i la
 condició d’adult . El terme denota el període des de l’inici de la pubertat fins 
a la maduresa i sol començar al voltant de l’edat de catorze anys en els homes 
i de dotze anys en les dones . Encara que aquesta fase de transició varia entre 
les diferents cultures , en general es defineix com el període de temps que els 
individus necessiten per considerar autònoms i independents socialment .
2 . DESENVOLUPAMENT FÍSIC
El començament de la pubertat està associat amb canvis dràstics en l’estatura i 

en els trets físics . En aquest moment , l’activitat de la hipòfisi suposa un increment
 en la secreció de determinades hormones amb un efecte fisiològic general . 
L’hormona del creixement produeix una acceleració del creixement que porta al 
cos fins gairebé la seva alçada i pes adult en uns dos anys .
 Aquest ràpid creixement es produeix abans en les dones que en els homes , 
indicant també que les primeres maduren sexualment abans que els segons .
 La maduresa sexual en les dones ve marcada pel començament de la menstruació
 i en els homes per la producció de semen . Les principals hormones que dirigeixen
 aquests canvis són els andrògens masculins i els estrògens femenins . 
Aquestes substàncies estan també associades amb l’aparició de les 
característiques sexuals secundàries . En els homes apareix el borrissol facial ,
 corporal i púbic , i la veu es fa més profunda . En les dones apareix el borrissol 
corporal i púbic , els pits augmenten i els malucs s’eixamplen .
 Aquests canvis físics poden estar relacionats amb les modificacions psicològiques , 
de fet , alguns estudis suggereixen que els individus que maduren abans
 estan més ben adaptats que els seus contemporanis que maduren més tard
.3 . DESENVOLUPAMENT INTEL · LECTUAL
Durant l’adolescència no es produeixen canvis radicals en les funcions

 intel · lectuals , sinó que la capacitat per entendre problemes complexos
 es desenvolupa gradualment . El psicòleg francès Jean Piaget va determinar 
que l’adolescència és l’inici de l’etapa del pensament de les operacions formals ,
 que pot definir-se com el pensament que implica una lògica deductiva . 
Piaget va assumir que aquesta etapa passava en tots els individus sense 
tenir en compte les experiències educacionals o ambientals de cada un. 
No obstant això , les dades de les investigacions posteriors no recolzen 
aquesta hipòtesi i mostren que la capacitat dels adolescents per resoldre 
problemes complexos està en funció de l’aprenentatge acumulat i de l’educació 
rebuda .
4 . DESENVOLUPAMENT SEXUAL
Els canvis físics que ocorren en la pubertat són els responsables de l’aparició de 

l’instint sexual . En aquesta etapa la seva satisfacció és complicada , degut tant 
als nombrosos tabús socials , com a l’absència dels coneixements adequats sobre
 la sexualitat . No obstant això , a partir de la dècada de 1960 , l’activitat sexual 
entre els adolescents s’ha incrementat . D’altra banda, alguns adolescents no 
estan interessats o no tenen informació sobre els mètodes de control de natalitat
 o els símptomes de les malalties de transmissió sexual . 
Com a conseqüència d’això , el nombre de noies que tenen fills a aquesta
 edat i la incidència de les malalties venèries està augmentant .
5 . DESENVOLUPAMENT EMOCIONAL El psicòleg nord-americà G. S
tanley Hall va afirmar que l’adolescència és un període d’estrès emocional 
produït pels canvis psicològics importants i ràpids que es produeixen en la 
pubertat . No obstant això , els estudis de l’antropòloga nord-americana 
Margaret Mead mostrar que l’estrès emocional és evitable , encara que està 
determinat per motius culturals . Les seves conclusions es basen en la variació 
existent en diferents cultures respecte a les dificultats en l’etapa de transició 
des de la infantesa fins a la condició d’adult . El psicòleg nord-americà 
d’origen alemany Erik Erikson entén el desenvolupament com un procés 
psicosocial que continua al llarg de tota la vida .
L’objectiu psicosocial de l’adolescent és l’evolució des d’una persona dependent
 fins a una altra independent , la identitat li permeti relacionar-se amb altres
d’una manera autònoma . L’aparició de problemes emocionals és molt freqüent 
entre els adolescents .
 
L’ADOLESCÈNCIA : ETAPA PERSONAL ( I)
 L’adolescència és un període de subordinació , on cada pas que fem, on cada 
feina que fas , no busques tu satisfacció pròpia , sinó que per contra intentes 
satisfer a persones que per la seva feina , estudis , edat , etc . manen de manera
 directa o indirecta sobre la teva persona . Clar exemple d’això seria la repressió
 que pateix l’alumnat per part del professorat . Està totalment comprovat que la 
nostra opinió resulta d’ nul interès per part dels professors. És cert que se’ns 
pren opinió , però tan cert és que se’ns pregunta com que la nostra resposta no 
val de res .
Per això , lluitarem contra la repressió , lluitarem perquè algun dia l’adolescent 
sigui lliure . Perquè puguem expressar-nos en completa llibertat , perquè se’ns 
senti quan parlem , però fins que la nostra lluita acabi en victòria tornarem a la 
realitat , els nostres treballs es centraran en aconseguir escriure el que ells vols 
sentir .
A si que , sense més contemplacions començarem la feina on escriuré el que 
ells volen sentir.
Però , feu-vos aquesta pregunta: ¿ de què val un comentari personal quan no
 se’ns deixa escriure el que pensem ?
Reflexionar com he reflexionat jo . I crec que algun dia arribarem a un acord .
L’ADOLESCÈNCIA : ETAPA PERSONAL ( II )
Si parléssim de l’adolescència en general , diríem que comença en acabar la i
nfància , sobre els 14 anys en els homes i sobre els 12 en les dones .
Però si faig el que em demanen , em centrare en un petit resum sobre el que ha 
estat la meva adolescència , una adolescència en la qual he viscut tant moments 
desagradables com moments entranyables . Una adolescència en què he après 
multitud de coses , he après a conduir , he agafat les meves primeres borratxeres ,
 m’he o m’han enganxat al tabac , he adquirit unes ideologies determinades; 

determinades en tot moment per l’ambient familiar , companys de classe , amics 
, amigues etc .
Jo crec q l’adolescència és un dels millors períodes de la nostra ” fotuda ” vida .
 Ets jove , amb ganes de passar-t’ho bé, tot just tens responsabilitats , i per regla 
general es gaudeix d’una salut immillorable .
En aquest període et vas adonant de termes com el d’igualtat o llibertat , termes 
que segons la meva opinió no existeixen , t’adones que en aquesta vida o menges
 o et mengen , on només guanya el més fort . On hi ha una lluita interminable per 
la supervivència . On se’t jutja pels teus títols , de manera que sense ells no ets 
res ni ningú .
Un període en què vas espavilant a base de ” osties ” , on cada hòstia és una lliçó 
, i cada lliçó és un pas endavant , i on caminar cap endavant , és l’única opció per 
ser alguna cosa en la vida .
Fins i tot amb tots aquests contratemps o obstacles (com els vulgueu dir ) penso 
que aquesta vida té algun sentit i que realment val la pena viure , perquè si pensés 
el contrari que cony valdria la meva vida . Gaudeix mentre puguis i viu el millor que 
sàpigues . Viu amb mentalitat de campió , perquè només així s’aconsegueix el que 
un vol . Lluitar , pel que cregueu val la pena , i deixar-vos de dubtes i collonades , 
perquè qui molt dubte poc aconsegueix .
Els errors són inevitables , el que importa és saber soluionarlos .
En l’etapa de l’adolescència és important establir un a bona relació amb la nostra 
família mitjançant la comunicació pel fet que el procés de socialització que realitza 
la família és fonamental perquè els fills i les filles s’integrin al seu àmbit social. 1
La família és el nucli de la nostra educació, en ella aprenem conductes que observem 
en els nostres pares i algunes vegades les seves discussions o trobat un altre tipus
 ens afecten a causa de que la nostra autoestima també depèn de l’ambient familiar 
en què ens trobem i els estímuls que ens atorguin en ell, les ferides emocionals 
poden repercutir en nosaltres encara que les ferides no les rebem directament nosaltres.
Alguns trastorns que es generen en la infància o adolescència poden afectar la vida 
d’una persona en la seva edat adulta i seguir generant un desequilibri en l’autoestima 
en cas que no hagi sorgit en el moment immediat posterior, aquestes pors o burles 
(en cas de haver patit) faran que la persona adulta exterioritzi aquests sentiments que majoritàriament estan relacionats amb la poca comunicació amb els altres, com es
 pot apreciar, la família té molt a veure en l’autoestima de cadascun dels seus integrants
 i de manera molt especial en la dels fills, però, la violència no sempre és l’única causant 
de desequilibri emocional sinó que també influeix la manera en què els pares 
eduquen els seus fills, encara que aquest dany es considera intencional a causa de 
l’educació que reben els pares de família: cal que s’evitin qüestions que puguin 
perjudicar severament els fills durant la seva etapa formativa.
A més de la família, l’escola és un altre dels llocs que resulten importants per a la 
formació de l’adolescent no només pels coneixements que obté en ella sinó perquè
 també resulta indispensable perquè aprengui a desenvolupar ia establir relacions 
socials i comunicatives que li ajuden a conèixer més ia formar la seva identitat
 personal: en l’ambient escolar la nostra autoestima també es pot veure afectada o
 beneficiada per les opinions que donen els nostres companys i mestres sobre nosaltres
 a causa que “tota persona es veu a si mateixa des del punt de vista dels grups en què
 participa i tot allò que pensin d’ella influirà de manera positiva o negativa en la seva
 personalitat o forma de pensar “. 2 Exemple d’això són les ocasions en què els mestres
 arriben a dir-li a un dels seus alumnes que mai arribarà a ser alguna cosa més en 
aquesta vida o que serà molt reeixit, en el primer cas l’alumne pot arribar a generar 
la idea que mai tirarà endavant i romandre amb ella durant molt de temps, la seva
 situació pot empitjorar quan els seus companys de grup opten per alegrar de les 
ofenses que rep doncs possiblement se senti poc valorat pels altres i decideixi no 
conviure amb el
ls i aïllar perquè no ho facin sentir malament.
En l’adolescència s’experimenten diversos canvis de tota mena i quan un 
adolescent decideix aïllar pot experimentar sentiments com solitud i tristesa, 
al no sentir-se comprès per ningú, els seus canvis psicològics poden confondre 
i impedir un desenvolupament sa, per això es fa important que durant aquesta 
etapa els adolescents expressin els seus sentiments i comparteixin les seves 
emocions amb persones de la seva edat mitjançant relacions socials com 
onada amistat, el companyerisme i el festeig ja que a través d’elles els canvis 
es faran menys difícils. Tanmateix s’ha de prendre en compte que cadascuna 
d’aquestes relacions s’ha de dur a terme amb respecte i els valors necessaris
 perquè ni els companys ni els amics, el nuvi o núvia es vegin perjudicats sinó 
que per contra se sentin orgullosos de tenir a algú que els dóna suport quan es
 requereix.
b) Sentimentalisme i agressivitat com actituds de l’adolescent
Durant l’adolescència els estats d’ànim són molt variats i en ells es presenta un
 reajustament de pensament i emocions.
L’agressivitat és una característica principal en l’etapa de canvis (adolescència) 
ja que constantment els adolescents s’oposen al que els diuen els seus pares 
com a senyal que volen decidir per ells mismos.3
Una de les principals causes que produeixen una conducta agressiva en els
 adolescents és que els seus pares els evidenciïn davant dels seus amics o que
 envaeixin la seva privacitat buscant cartes, cigars i altres objectes considerats
 com personals. 4
A més de l’agressivitat també hi ha un altre sentiment anomenat sentimentalisme 
que sovint fa que els adolescents experimentin una sensació d’angoixa i hostilitat 
que els fan sentir la necessitat de recórrer a altres adolescents. És important que 
els pares de família reconeguin la importància dels amics per als seus fills en
 l’etapa de l’adolescència però també ells han de brindar el seu suport quan
 travessen circumstàncies difícils.
Els pares de família han de ser tolerants davant els canvis bruscos dels seus fills
 (sentimentalisme i agressivitat) doncs tot forma part d’un període de canvis en què 
s’estan preparant per ser adults i algunes vegades es desconcerten perquè no
comprenen que els passa. 5 Cal esmentar que els canvis dels adolescents es 
modifiquen segons la seva forma de vida i manera de pensar; mitjançant aquest
 procés obtenen la seguretat en si mateixos. Les emocions que s’experimenten 
no són causades directament per allò que ens passa sinó pel que té lloc en les 
nostres pròpies creences. 6

L’adolescència és una etapa tan difícil que algunes persones l’anomenen com una
 etapa de crisi a causa de les manifestacions emocionals que es perceben en 
l’adolescent, aquest procés fa que els adolescents consideren punts de vista de
 les persones properes a ells pel que fa a la seva aparença o personalitat. 
La sensatesa és un aspecte que molt pocs adolescents posseeixen, aquesta 
proporciona pau a les persones: ser sensat consisteix a trobar una sortida real 
dels problemes. 
Encara que els canvis ja esmentats tenen lloc en l’àmbit psicològic les
 transformacions físiques i fisiològiques també modifiquen l’estat d’ànim. 
9 Les emocions expressen l’impacte que ocasionen les transformacions
 i necessitats de l’adolescència però és important que exterioritzin d’una forma
 adequada per tal d’evitar un descontrol o desequilibri en el comportament.
Entre les múltiples formes de externar sentiments es troben activitats com els
 esports, jocs de taula i diàlegs amb persones de confiança a més de reflexions 
sobre el comportament com ho són les ocasions en què ens omplim de ràbia
 i tots aquells moments en què adquirim un mal comportament per tal d’evitar 
conflictes amb els nostres pares, discussions amb els amics o mal humor abans de res. 
  

“El noventa por ciento del éxito se basa simplemente en insistir”.
Woody Allen

“Ser tu mismo en un mundo que intenta constantemente que seas alguien diferente, es el mayor logro”.
Ralph Waldo Emerson

“La opinión sobre ti de otra gente no tiene que convertirse en tu realidad”.
Les Brown

Un tropezón puede prevenir una caída.
Proverbio inglés

“El significado de la vida es dar a la vida significado”.
Ken Hudgins

“Nunca cambiaras tu vida al menos que cambies algo que haces a diario”.
Mike Murdock

“El egoísmo no consiste en vivir como nos parece, sino en exigir que los demás vivan como nos parece a nosotros”
Oscar Wilde

“No puedes parar las olas, pero puedes aprender a surfear”.
Jon Kabat Zinn

“Los que no pueden cambiar sus mentes no pueden cambiar nada”.
George Bernard Shaw

terapia de pareja mollet
Psicologo Mollet/Psicòleg Mollet - Adolescència