Psicólogos Mollet del Vallès – Psicòleg a Mollet
Xavier Conesa Lapena – Carme Serrat Bretcha
C/ Gaietà Vinzia, 11-13
MOLLET DEL VALLES
C/ Santa Anna, 26
BARCELONA
Tel 93 570 71 54 – 653 811 887
conesa@gmail.com
Xavier Conesa Lapena
Psicòleg i sexòleg . El 1990 fundà el Centre de Psicologia Aplicada a Mollet del Vallès
 entitat dedicada als tractaments psicològics en adults,adolescents i nens. Compatibilitzà
aquestes tasques amb les teràpies de parella i disfuncions sexuals masculines i femenínes,
establint col.laboracions amb institucions dedicades a la salut mental,especialment de la
comarca del Vallès. Posteriorment, posa en funcionament l’Institut Superior d’Estudis
 Sexològics (I.S.E.S.) a Barcelona, dedicat a la docència de la sexologia: postgraus,
 masters i cursos específics reconeguts d’Interès Sanitari pel Departament de Salut de la
 Generalitat de Catalunya. L’Institut manté conveni de col.laboració amb la Universitat de BarcelonaUniversitat de Girona,Universitat Ramon Llull i Universitat Oberta de 
Catalunya i
Centre d’Estudis Universitaris de California, Illinois
Tutor de pràctiques externes de la Facultat de Psicologia (UB) de la Universitat de
 Barcelona des de l’any 1.999
L’any 1997 es va especialitzar en els tractaments específics per a la depressió
 a 
través de la luminoteràpia, essent un dels capdavanters en la investigació i i
mplantació d’aquesta teràpia a nivell estatal. Informacions al respecte publicada al periòdic El Mundo, articles periodístics a Consumer i al periòdic Público.
Ha estat també coordinador del Grup de Treball de Sexologia del Col.legi Oficial de
 Psicòlegs de Catalunya.
Al llarg de tots aquests anys, ha establert col.laboracions en mitjans escrits, ràdio i televisió
.Enllaços externs
Carme Serrat Bretcha
Licenciada en Psicologia Colegiada número 3.086 Adultos e Infantil 
(Universidad de Barcelona)
Diplomatura de Postgrado en Logopedia (Universidad Autonoma de Barcelona)
Certificación para el tratamiento de la Fundación Catalana del Sindrome de
 Down.
Diagnostico y Terapia Infantil (Instituto Medico del Desarrollo Infantil)
Tutora de practicas Universidad de Barcelona y Universidad Ramon Llull
Terapeuta Sexual i Familiar
Coordinadora de l’Institut Suparior d’Estudis Sexològics I.S.E.S.
Professora d’Integració Social i Atenció Soció Sanitària
Professora de Comunicació alternativa, Atenció a persones amb dependencia,
Assessora Psicològica d’escoles bressol.
Assessorament a pares
Tutora de Pràctiques Universitat Oberta de Catalunya
Conferenciant de temes relacionats amb la psicologia infantil.
  Locució: Gemma Costa, actriu i cantant

………
Els trastorns d’ansietat són, juntament amb la depressió, els problemes que amb més
 freqüència es presenten en la pràctica psiquiàtrica. Donada la seva alta prevalença a
 nivell mundial (15% al ​​20%) generen un alt cost en salut pública i causen subrendimiento 
acadèmic i laboral. D’altra banda són capaços de generar un alt nivell de patiment personal, problemes en el funcionament familiar, en la parella i en les relacions interpersonals.
 Lliurats a la seva evolució, sense tractament, els trastorns d’ansietat es converteixen
 en condicions cròniques i poden empitjorar complicant amb depressió i malalties 
mèdiques.

Afortunadament existeixen avui tractaments molt eficaços per a aquests trastorns
 capaços de restablir el benestar i la productivitat de les persones tot i que hagin 
estat afectades per diferents trastorns d’ansietat durant diversos anys de les seves
 vides.
Hi ha una estreta relació entre l’ansietat i l’estrès. Certa quota d’estrès és necessària 
per fer front als canvis quotidians. No obstant això, passat cert llindar d’estrès apareix 
ansietat patològica que té manifestacions físiques i mentals. Quan l’ansietat se sosté 
en el temps pot constituir un factor de risc per al desenvolupament de malalties 
cardiovasculars (per exemple la hipertensió arterial) trastorns digestius (còlon irritable,
 úlcera gastroduodenal) trastorns dermatològics (psoriasi, acne, èczema), disfuncions 
sexuals i dolor crònic, entre d’altres afeccions. D’altra banda és molt freqüent que
 malalties mèdiques com la diabetis, el càncer, l’asma, la hipertensió arterial i
 l’infart agut de miocardi s’acompanyin d’ansietat.
Si bé els trastorns mentals en els quals l’ansietat és el símptoma central són els
 trastorns d’ansietat, també trobem alts nivells d’ansietat associats a la depressió,
 els trastorns del son, els trastorns de la conducta alimentària (bulímia i anorèxia), 
les addiccions ia altres trastorns neuropsiquiàtrics com la malaltia de Parkinson,
 les Demències, el Trastorn per Dèficit d’Atenció i la Síndrome de Tourette.

Quina és la causa dels trastorns d’ansietat?
Actualment es considera que no hi ha una única causa que expliqui l’aparició
 i manteniment dels trastorns d’ansietat. Les investigacions demostren que hi ha
 factors genètics que afavoreixen en algunes persones una vulnerabilitat per a 
l’ansietat (temperaments ansiosos o inhibits) i que interactuen amb factors 
ambientals i psicològics. Entre ells se’ls atorga gran importància als 
esdeveniments estressants vitals primerencs (maltractament o abús físic 
o sexual infantil, negligència, traumes, carències afectives primerenques) i a
 la manera en què cada subjecte els percep. Dit d’una altra manera, un mateix 
esdeveniment pot resultar estressant per a una persona i un desafiament excitant
 per a una altra. D’altra banda hi ha un aprenentatge a partir dels models que 
ofereixen els pares. Així, pares ansiosos i temorosos sentin les bases per a una
 manera de reacció ansiosa en els seus fills a partir d’un modelatge conductual 
involuntari.
Al final de la interacció de tots aquests factors resulta una major o menor
 vulnerabilitat per a l’ansietat en general, i aquesta pot adoptar diverses 
formes clíniques (fòbies, pànic, ansietat generalitzada, fòbia social, etc) i 
encara estar presents diversos trastorns d’ansietat a llarg del temps.
Les investigacions neurocientífiques de les últimes dècades han aconseguit
 identificar certes àrees cerebrals que es sobreactivan en les persones que 
pateixen trastorns d’ansietat (locus ceruleus, escorça prefrontal, hipocamp, 
amígdala, sistema límbic, sistema hipotàlem-hipofisari) com a conseqüència 
de la qual cosa ocorre una disrregulación de diversos neurotransmissors 
cerebrals (serotonina, noradrenalina, GABA i CRF). Aquests descobriments 
han permès desenvolupar estratègies terapèutiques farmacològiques 
altament eficaços per a aquests trastorns amb fàrmacs antidepressius 
i ansiolítics.
També s’ha avançat notablement en els coneixements científics respecte 
de les variables psicològiques que intervenen en els trastorns d’ansietat. 
Referent a això, les teories cognitives s’han identificat creences específiques 
per a cada un dels trastorns d’ansietat. La modificació de les mateixes a 
través de la psicoteràpia sol portar aparellada una notable millora que també 
pot verificar d’una manera científica.
Com evolucionen aquests trastorns?
El curs natural d’aquests quadres sol ser crònic.
La taxa de remissió espontània (sense tractament) és, per a la majoria dels
 trastorns d’ansietat, inferior al 5%. Atès que afecten la qualitat de vida de qui
els pateix i el seu entorn, quan es cronifiquen sovint es compliquen amb 
depressions secundàries als mateixos. La seva persistència també afavoreix 
l’aparició de malalties mèdiques com la hipertensió i altres afeccions 
cardiovasculars, alteracions digestives i respiratòries. Afortunadament amb
 el tractament apropiat la majoria dels pacients amb trastorns d’ansietat
 aconsegueix la remissió del quadre o bé una millora notable.

Com es tracten els trastorns d’ansietat?
En general el tractament dels trastorns d’ansietat inclou la combinació de
 farmacoteràpia i una forma de psicoteràpia que s’anomena cognitiu 
conductual. En alguns casos els trastorns d’ansietat poden respondre a 
aquest tipus de psicoteràpia aïllada sense necessitat d’associar fàrmacs.
 Els estudis que mesuren l’eficàcia de la teràpia cognitiu conductual 
mostren que entre un 70 a un 90% dels pacients amb trastorns 
d’ansietat es beneficien d’aquest tipus de tractament.
En última instància la modalitat del tractament és consensuada entre el p
siquiatre, el psicòleg i el pacient després que l’equip tractant planteja al 
pacient les alternatives terapèutiques i el grau d’eficàcia que les 
investigacions han demostrat per a cadascuna d’elles.
La prioritat sempre serà el tractament psicològic i les tècniques de relaxació
 Secundariament ajuda d’algun ansiolitic

psicologo psicologos mollet 
“Toma responsabilidad de tu propia felicidad, no esperes que la gente o las cosas te la concedan, o podrías ser decepcionado”.
Rodolfo Costa

“Sé quien eres y di lo que sientes, porque a los que importan no les importa, y a los que les importan, no importan”.
Autor desconocido

“El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere sino querer siempre lo que se hace”.
L.Tolstói


ansietat-psicologo-mollet psicologo mollet
Psicólogo Mollet / Psicòleg Mollet - Ansietat